TRAKOR Sp.z o.o.
Płońsk 09-100
Ul. Przemysłowa13
tel/fax(023)662-33-89


Trakor.Com.pl © 2010

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Płońsku we współpracy z Fundacją Bank Żywności S.O.S realizuje program "Dostarczanie żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej".  Z pomocy tej korzysta 150 dzieci z terenu miasta i powiatu płońskiego dotkniętych ubóstwem, niedożywieniem, niepełnosprawnością, sieroctwem. W tym roku rozdawane jest co miesiąc około 2 ton żywności, która trafia do rąk najbardziej potrzebujących. Problemem z jakim borykało się Towarzystwo Przyjaciół Dzieci był transport oraz rozładunek tak dużej ilości żywności.  Dzięki firmie TRAKOR  udało się ten problem rozwiązać. W ramach prowadzonej przez firmę polityki społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) Stowarzyszenie nie ponosi kosztów transportu żywności z Ciechanowa do Płońska.
Więcej informacji na temat samego programu znajduje się na stronie Banku Żywności.

 

http://tpd.plonsk.org.pl