Biznes odpowiedzialny społecznie

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Płońsku we współpracy z Fundacją Bank Żywności S.O.S realizuje program „Dostarczanie żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej”. 

Z pomocy tej korzysta 150 dzieci z terenu miasta i powiatu płońskiego dotkniętych ubóstwem, niedożywieniem, niepełnosprawnością, sieroctwem. W tym roku rozdawane jest co miesiąc około 2 ton żywności, która trafia do rąk najbardziej potrzebujących.

Problemem z jakim borykało się Towarzystwo Przyjaciół Dzieci był transport oraz rozładunek tak dużej ilości żywności.  Dzięki firmie TRAKOR  udało się ten problem rozwiązać.

W ramach prowadzonej przez firmę polityki społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) Stowarzyszenie nie ponosi kosztów transportu żywności z Ciechanowa do Płońska.